Wednesday, 23 May 2012

SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH

Sambutan Hari Guru peringkat sekolah akan diadakan pada tarikh 25 Mei 2012 (Jumaat). Sambutan Hari Guru bermula pada jam 8.00 pagi di Dewan Kandiah. 

Harap Maklum.


Tema- Tema Hari Guru

2012 GURU INOVATIF MELONJAKKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN NEGARA

2011  Guru Penjana Transformasi Pendidikan Negara 
2010    Guru Pembina Negara Bangsa
2009   Guru Pembina Negara Bangsa
2008   Guru Cemerlang Negara Terbilang
2007  Guru Penjana Modal Insan Gemilang
2006  Pendidikan Bestari Pemangkin Kegemilangan
2005  Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan
2004  Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan
2003  Guru Berkualiti Aspirasi Negara
2002  Guru Berkualiti Aspirasi Negara
2001  Memartabatkan Profesion Keguruan tanggungjawab Bersama
2000  Bersatu Memartabatkan Profesion Keguruan
1999  Guru Berkesan Pendidikan Cemerlang
1998  Guru Penyemai Tanggungjawab Bersama
1997  Guru Bestari Sekolah Bestari
1996  Guru Malaysia Teras Pendidikan Bertaraf Dunia
1995  Permuafakatan dan Perpaduan Menjayakan Wawasan
1994  Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan
1993  Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan
1992  Guru Cemerlang Teras Kejayaan Wawasan
1991  Ke Arah Pendidikan Cemerlang
1990  Pendidikan Bermutu Masyarakat Sejahtera
1989  Guru Pembina Budaya Ilmu
1988  Guru Pengasas Budaya Membaca
1987  Pendidikan Ke Arah Kesejahteraan Insan
1986  Pendidikan Teras Nasionalisme
1985  Guru dan Masyarakat Asas Kemajuan Pendidikan
1984  Kepimpinan Berteladan Kesempurnaan Pendidikan
1983  Kepimpinan Berteladan Teras Pendidikan
1982  Ke Arah Kecekapan Guru Dan Pendidikan Bermutu
1981  Pengorbanan Guru Kejayaan Rakyat
1980  Pendidikan Teras Perpaduan Negara
1979  Murid Sejahtera Negara Jaya
1978  Guru Pembentuk Generasi Akan Datang
1977  Dedikasi dan Disiplin Asas Kemajuan Pendidikan
1976  Pendidikan Moral Dalam Zaman Kemajuan Pendidikan
1975  Guru dan Pembangunan Negara
1974  Peranan Guru Dalam Zaman Sains dan Teknologi
1973  Kerjasama Ibu Bapa Untuk Kemajuan Pendidikan
1972  Peranan Guru Dalam Pembangunan Negara

No comments: